CERTYFIKATY

TRKI

EGZAMIN NA PAŃSTWOWY CERTYFIKAT FEDERACJI ROSYJSKIEJ TRKI (TORFL – ТРКИ)

Rosyjski państwowy system certyfikacyjny z języka rosyjskiego dla obcokrajowców (dalej TORFL) utworzony decyzją Ministerstwa Edukacji Federacji Rosyjskiej. Głównym organem wykonawczym TORFL jest Główne Centrum Testowania obcokrajowców z języka rosyjskiego przy Ministerstwie Edukacji Federacji Rosyjskiej, rozporządzenie Ministra Edukacji Federacji Rosyjskiej Nr 87, z dnia 19. 01. 1998 r.

Rosyjski państwowy wielopoziomowy system certyfikacyjny jest zrzeszonym członkiem ALTE (Europejskie Zrzeszenie Certyfikacji Językowej), jest znane w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Oceny Poziomu wykształcenia (IAEA) oraz w innych organizacjach międzynarodowych.

RODZAJE CERTYFIKATÓW:

TORFL-1. Test z języka rosyjskiego jako obcego.

Pierwszy poziom certyfikacyjny.

Pozytywne przeprowadzenie testu na tym poziomie świadczy o uzyskaniu średniego stopnia kompetencji komunikatywnej, który pozwala ubiegającemu się zaspokoić swoje główne potrzeby w zakresach komunikacji socjalno-społecznej, socjalno-kulturalnej oraz naukowo-zawodowej zgodnie z państwowym standardem RAF. Otrzymanie niniejszego Certyfikatu jest niezbędne przy ubieganiu się o przyjęciu na uczelnie Federacji Rosyjskiej.

TORFL-2. Test z języka rosyjskiego jako obcego.

Drugi poziom certyfikacyjny.

Pozytywne przeprowadzenie testu na tym poziomie świadczy o uzyskaniu dość wysokiego stopnia kompetencji komunikatywnej, który pozwala ubiegającemu się zaspokoić potrzeby porozumiewania się we wszystkich sferach komunikacji, prowadzić działalność zawodową w języku rosyjskim jako specjalista jednego z następujących kierunków: humanistycznego (z wyjątkiem filologicznego), inżynieryjno-technicznego, przyrodniczego i in. Posiadanie niniejszego Certyfikatu jest niezbędne dla uzyskania dyplomu bakałarza lub magistra-absolwenta rosyjskiej wyższej uczelni (z wyjątkiem bakałarza lub magistra filologii).

TORFL-3. Test z języka rosyjskiego jako obcego.

Trzeci poziom certyfikacyjny.

Pozytywne przeprowadzenie testu na tym poziomie świadczy o wysokim poziomie kompetencji komunikatywnej, która pozwala ubiegającemu się zaspokoić swoje główne potrzeby we wszystkich zakresach komunikacji, a także prowadzić w języku rosyjskim działalności o profilu filologicznym. Posiadanie danego Certyfikatu jest niezbędne do uzyskania dyplomu bakałarza filologii.

TORFL-4. Test z języka rosyjskiego jako obcego.

Czwarty poziom certyfikacyjny.

Pozytywne przeprowadzenie testu na tym poziomie świadczy o biegłym posługiwaniu się językiem rosyjskim, zbliżonym do poziomu native speakers. Posiadanie niniejszego Certyfikatu jest niezbędne do uzyskania dyplomu magistra filologii, dającego prawo na wszystkie rodzaje działalności wykładowczej i naukowo-badawczej w sferze języka rosyjskiego.


Instytut im. A. Puszkina

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury (RONiK) oraz Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina (Rosja, Moskwa) przeprowadzają egzaminy na podanych poniżej poziomach, a także wydają państwowe certyfikaty:

  • „Język rosyjski na co dzień. Poziom progowy (В1)"
  • „Język rosyjski na co dzień. Poziom ponadprogowy (B2)"
  • „Język rosyjski na co dzień. Poziom kompetentnego władania (C1)"
  • „Język rosyjski na co dzień. Poziom kompetentnego władania (C2)"
  • „Rosyjski w biznesie. Biznes i handel. Poziom średniozaawansowany (B2)"
  • „Rosyjski w biznesie. Biznes i handel. Poziom zaawansowany (C1)"

Szczegółowe informacje na stronach:
www.pushkin.edu.ru
www.ronik.org.pl


TELC (The European Language Certificates) – system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania Rady Europy: Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment.
TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.
Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, ze szczególnym naciskiem na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki.
Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują dziesięć języków europejskich.

Polscy partnerzy WBT:
Uniwersytet Łódzki
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych w Lublinie

Przydatne linki:
www.telc.net

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
©2003-2020 Konińskie Centrum Języków Obcych tel. 63 242 30 08 info@kcjo.pl