POZIOMY NAUCZANIA

POZIOMY ZAAWANSOWANIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OPARCIU O EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO.

 

KURS OPIS KURSU Egzaminy Cambridge Poziomy biegłości językowej wg Rady Europy
Beginner Kurs przeznaczony jest dla początkujących. Wprowadza podstawowe słownictwo i zwroty najczęściej wykorzystywane w sytuacjach dnia codziennego, proste zagadnienia gramatyczne, uczy podstaw wymowy oraz zasad pisowni. KET (Key English Test) A1
Elementary Słuchacze zaczynają samodzielnie komunikować się, uczą się formułować wypowiedzi na tematy związane z życiem codziennym, poszerzają znajomość struktur gramatycznych oraz zakres słownictwa. brak A1/A2

Pre-Intermediate

Intermediate

Studenci uczą się jak radzić sobie w standardowych sytuacjach komunikacyjnych w pracy, szkole, czasie wolnym oraz podróży, uczą się tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na znane tematy, uczą się opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia oraz krótko uzasadniać swoje opinie lub plany. PET (Preliminary English Test)

A2/B1

B1

Upper-Intermediate Studenci rozwijają umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego. Wzbogacają słownictwo o bardziej zaawansowane wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne. Słuchacze uczą się w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, wyjaśniać swoje stanowisko, rozważać wady i zalety różnych rozwiązań. brak B1/B2
FCE Group Kurs przygotowujący do zdania egzaminu FCE, poza rozszerzaniem umiejętności językowych, słuchacze poznają strukturę, typy poleceń oraz kryteria oceny stosowane w trakcie egzaminu FCE. FCE (First Certificate In English) B2
Advanced Słuchacze rozbudowują zasób słownictwa o złożone struktury idiomatyczne, uczą się dostrzegać znaczenia ukryte lub wyrażone pośrednio, pracują nad płynnością wypowiedzi ustnych oraz doskonalą organizację wypowiedzi ustnych i pisemnych. CAE (Certificate In Advanced English) C1
Proficiency Słuchacze skupiają się na tworzeniu perfekcyjnej kompetencji językowej, zbliżonej do kompetencji wykształconego native speakera. CPE (Certificate of Proficiency In English) C2

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
©2003-2020 Konińskie Centrum Języków Obcych tel. 63 242 30 08 info@kcjo.pl