EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

START NOWEGO KURSU

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego..

Kurs w KCJO to propozycja dla tych uczniów, którzy chcą bardzo dobrze przygotować się do egzaminu z języka angielskiego, który obowiązuje w szkołach po reformie edukacji.

 

Ósmoklasiści staną przed ogromnym wyzwaniem, ponieważ poziom trudności egzaminu będzie wyższy od dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Ponadto uczniowie będą uczestniczyć w procesie rekrutacji do szkoły średniej w warunkach zwiększonej konkurencji, gdzie dwa roczniki (ósmoklasiści oraz uczniowie III klas gimnazjów) rozpoczną walkę o miejsce w szkole.

Kurs został przygotowany w oparciu o najświeższą wiedzę odnośnie wymagań stawianych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Osiągnij wymarzony wynik na egzaminie ósmoklasisty i rozpocznij naukę w wymarzonej szkole średniej!

 

Kurs w KCJO to:

- przygotowanie do egzaminu bazujące na różnorodnych typach ćwiczeń i zadań, zarówno otwartych jak i zamkniętych, rozwijających poprawną i skuteczną komunikację, oraz oswojenie uczniów z formą egzaminu

- pewność przepracowania całego materiału wymaganego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

- trzy testy próbne w trakcie kursu

- materiały dydaktyczne renomowanych wydawnictw 

- analiza postępów

 

O egzaminie:

- Uczeń wraz z rodzicami do 30 września musi podjąć decyzję z jakiego języka obcego będzie zdawać egzamin.

- Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

- Cały egzamin trwa 90 minut i w całości odbywa się w formie pisemnej, brak podziału na poziom podstawowy i rozszerzony. Poziom trudności jest wyższy od dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

- Nowością są zadania wymagające samodzielnego wpisania odpowiedzi, podsumowywanie, przekształcania zdań, tłumaczenia fragmentów zdań i tekstów. Nie wystarczy zaznaczyć odpowiedzi a, b lub c. Ponad 40% zadań będzie w formie pytań otwartych.

Egzamin obejmuje następujące obszary językowe:

- rozumienie ze słuchu

- znajomość funkcji językowych

- rozumienie tekstów pisanych

- znajomość środków językowych

- wypowiedź pisemna

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
©2003-2020 Konińskie Centrum Języków Obcych tel. 63 242 30 08 info@kcjo.pl