» Strona główna \ Aktualności

Aktualności

23.08.2019 Jak przeżyć ustny egzamin maturalny?

Egzaminy ustne są dla wielu uczniów źródłem stresu. Wiedza o tym, czego możesz się spodziewać na egzaminie i nauka przydatnych fraz pomoże Tobie uspokoić nerwy i zdać śpiewająco. Poniżej znajdziesz wybór wyrażeń, które z pewnością przydadzą Ci się podczas egzaminu.


PYTANIE O WYJAŚNIENIE – ASKING FOR CLARIFICATION

 • I’m sorry, could you repeat that please? – Przepraszam, czy mógłbyś to powtórzyć?
 • Sorry, I didn’t catch what you said. – Przepraszam, nie złapałem tego co powiedziałeś.
 • What does „scam” mean exactly? – Co dokładnie oznacza “scam”?
 • I’m not sure if I understood correctly. Could you explain that, please? – Nie jestem pewien/ pewna czy dobrze zrozumiałem(-am). Czy mógłbyś to wytłumaczyć?
 • I’m sorry, I don’t quite see what you mean. – Przepraszam, nie do końca rozumiem co masz na myśli.

ORGANIZOWANIE SWOJEJ PREZENTACJI - ORGANISING YOUR PRESENTATION

 • Let me start with … - Pozwólcie, że zacznę od …
 • I would like to consider three aspects of this issue. – Chciałbym/Chciałabym poruszyć trzy aspekty tej sprawy.
 • Let me describe it to you in more detail. – Pozwólcie, że opiszę to ze szczegółami/podam więcej szczegółów.
 • But, let’s get to the point. – Ale przejdźmy do rzeczy.
 • To sum up/To conclude/All in all – Podsumowując

DODAWANIE WIĘCEJ ARGUMENTÓW - ADDING MORE ARGUMENTS

 • Apart form that – Oprócz tego …
 • What’s more / Moreover – Co więcej …
 • On the one hand …, but on the other hand … - Z jednej strony …, ale z drugiej strony …
 • Last but not least - Ostatni (argument), ale nie mniej ważny

PODAWANIE PRZYKŁADÓW – GIVING EXAMPLES

 • One example/instance of this is - Jednym tego przykłądem jest
 • To illustrate my point, … - By zilustrować co mam na myśli, …
 • Problems such as … - Problemy takie jak …

WYRAŻANIE SWOJEGO ZDANIA – EXPRESSING YOUR OPINION

 • Personally, (e.g. Personally I prefer playing computer games to playing board games.) – Osobiście (np. Jeśli o mnie chodzi, wolę grać w gry komputerowe niż w gry planszowe.)
 • In my view/to my mind – Moim zdaniem
 • It seems/ appears to me that … Wydaje mi się, że …
 • I’m (fully) convinced that… - Jestem (całkowicie) przekonany, że …
 • I’m not quite sure, but I believe/think that … Nie jestem całkiem pewien/pewna, ale uważam, że …

OPIS ILUSTRACJI – DESCRIBING A PICTURE

 • The picture shows/depicts… - Obrazek ukazuje…
 • In the foreground/background/ middle I can see.. – Na pierwszym/drugim planie/ w środku widzę …
 • The first thing you notice about (e.g.the person) is … -Pierwsza rzecz, jaką można zauważyć o (np.tej osobie) jest …
 • In the bottom/top left hand/right hand corner there is… - W dolnym/górnym lewym/prawym rogu jest…
 • At the top/bottom – na górze/na dole

BY ZYSKAĆ NA CZASIE – TO GAIN SOME TIME

 • So you want me to comment on – Więc mam skomentować …
 • That’s a good /a difficult/ an interesting question. – To dobre/trudne/ciekawe pytanie.
 • That’s an interesting point! – To ciekawa uwaga!
 • Let me think – Niech się zastanowię
 • How shall I put this , hmm – Jakby to wyrazić, hmm
 • What I mean is … - Chodzi mi o to, że …

Jeśli planujesz zdawać maturę z języka angielskiego zapisz się na nasz kurs maturalny i zwiększ swoje szanse na uzyskanie jak najlepszych wyników!

http://kcjo.pl/angielski/matura-konin

Wpisy

 • 14.11.2019

  25 smacznych zwrotów, aby rozmawiać z dzieckiem o jedzeniu po angielsku.

  Czytaj więcej
 • 01.10.2019

  Jak pomóc dziecku zdać egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego?

  Czytaj więcej
 • 04.09.2019

  Bariera językowa – jak ją przełamać?

  Czytaj więcej
 • 23.08.2019

  Jak przeżyć ustny egzamin maturalny?

  Czytaj więcej
©2003-2017 Konińskie Centrum Języków Obcych tel. 63 242 30 08 info@kcjo.pl