ANGIELSKI DLA DZIECI (4-10 lat)

Angielski dla dzieci – sprawdź propozycje KCJO z Konina!

TALKING KIDS jest nowoczesną i wyjątkowo skuteczną metodą nauki języka angielskiego, którą stosujemy w naszej szkole językowej w Koninie. Kierujemy ją szczególnie do dzieci w wieku przedszkolnym i z młodszych klas szkół podstawowych – od około 4-tego do 10-tego roku życia. Opiera się na założeniach metod bezpośrednich, wykorzystując naturalny proces przyswajania języka, który polega na zachowaniu odpowiedniej kolejności kształcenia kompetencji językowych. Najmłodsi uczą się rozumieć, następnie mówić, później czytać i pisać. W ten sposób nauka języka obcego przebiega podobnie jak nauka języka ojczystego (chociaż dużo szybciej). Dla dzieci polecamy szczególnie angielski – najbardziej popularny język w naszej szkole w Koninie.

Skuteczna nauka języka angielskiego – zaufaj szkole językowejKonina!

Zajęcia TALKING KIDS odbywają się dwa razy w tygodniu w naszej szkole w Koninie po jednej 50-minutowej jednostce lekcyjnej. Angielski dla dzieci prowadzony w takiej formie zapewnia wprowadzenie i przećwiczenie znacznej ilości materiału językowego. Dla dodatkowego utrwalenia go proponujemy kontynuowanie nauki w domu. Wystarczy do tego słuchanie dołączonych do kursu językowego nagrań na płytach CD i przeglądanie zeszytów ćwiczeń, które starsze dzieci mogą już czytać, a młodsze kolorować. Cena zajęć w grupach (średnio 6-8 osobowych) wynosi 18 zł za każdą jednostkę lekcyjną. Oferujemy wysoką jakość w przystępnej cenie. Płatność tylko za miesiąc z góry. Umożliwiamy 5% rabatu rodzinnego przez cały okres trwania kursu języka angielskiego.

Angielski dla dzieci w KCJO w Koninie – czas nauki i zabawy

Na zajęciach angielskiego dla dzieci prowadzonych metodą TALKING KIDS w naszej szkole w Koninie najmłodsi uczą się całościowo struktur języka, ćwicząc intensywnie na zajęciach ich używanie w ściśle zaplanowany przez autorów kursu językowego sposób. System powtarzania wprowadzanego materiału zapewnia rzeczywiste jego opanowanie. Jednocześnie przebieg nauki języka obcego jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Wykorzystuje się maksymalnie okresy koncentracji, a żeby nie dopuścić do znużenia, wprowadzane są elementy zabaw językowych. TALKING KIDS jednak nie działa w myśl zasady „nauka przez zabawę", ponieważ oddziela je od siebie. Zabawa ma utrwalać poznany materiał i jest nagrodą za wysiłek – nie metodą nauczania. Ponadto nauka języka angielskiego na lekcjach uzupełniana jest poprzez dodatkowe materiały w postaci nagrań oraz podręczników, z których najmłodsi korzystają w domu dla dodatkowego utrwalenia nabytych na zajęciach umiejętności.

Najlepsze kursy języka angielskiegoKoninie – KCJO zaprasza!

W powszechnym przekonaniu dzieci mają duże zdolności do opanowywania w krótkim czasie nauki języków obcych. Zapomina się jednak, że ma to miejsce przede wszystkim w sytuacjach, w których dziecko znajduje się w obcojęzycznym otoczeniu, gdy korzystanie z języka jest konieczne dla normalnego życia. Przy nauce języka angielskiego w warunkach przedszkola, szkoły czy kursu językowego postępy są znacznie mniejsze. Zazwyczaj, nawet po kilku latach nauki w okresie przedszkola i pierwszych klas szkoły podstawowej, dzieci znają podstawowe słówka, rozumieją proste wypowiedzi, potrafią wyrecytować kilka rymowanek, ale nie potrafią się porozumieć oraz poprawnie wypowiadać pełnymi zdaniami. Oczekuje się, słusznie zresztą, że są to podstawy, dzięki którym w późniejszym okresie łatwiej będzie im się czegoś więcej nauczyć. Metoda TALKING KIDS stosowana w przypadku angielskiego dla dzieci w naszej szkole językowejKoninie ma na celu uzyskanie widocznych efektów nauki już u najmłodszych.

Nauka języków obcych w teorii – specjaliści z KCJO z Konina wyjaśniają!

W przypadku angielskiego dla dzieci można wyróżnić dwa odmienne podejścia. Przy pierwszym, bardziej tradycyjnym, podstawową formą zajęć jest uczenie się znaczenia słówek i zasad gramatycznych, głównie w oparciu o samodzielną pracę pamięciową oraz pisemne ćwiczenia. Z drugiej strony mamy naukę języków obcych bazującą na zabawie z wykorzystaniem narzędzi audiowizualnych i materiałów o charakterze manualnym – wycinanek, kolorowanek itp. Dzieci uczą się zabaw z wykorzystaniem elementów języka obcego, piosenek czy wierszyków. Oba podejścia mają swoje dobre i złe strony. Pierwsze daje solidne teoretyczne podstawy znajomości języka, jest jednak mało praktyczne i często prowadzi do zniechęcenia małych kursantów. Z kolei drugi sprawia, że dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, ale stosunkowo mało są w stanie się na nich nauczyć.

TALKING KIDS w KCJO w Koninieangielski dla dzieci w nowej odsłonie

Założeniem metody TALKING KIDS stosowanej w naszej szkole językowejKoninie jest wykorzystanie dobrych stron obu podejść z pominięciem ich wad. Zgodnie z nią kurs języka angielskiego opiera się na formie ustnej, w której przez większość zajęć nauczyciel i dzieci wypowiadają się na zmianę, używając pełnych, dobrze zbudowanych zdań języka angielskiego. Szybkie tempo i energiczny styl prowadzenia lekcji pozwala dłużej utrzymać uwagę oraz koncentrację najmłodszych. Wykorzystanie przede wszystkim języka mówionego sprawia, że z jednej strony nauka języka angielskiego nabiera bardziej praktycznego charakteru, a z drugiej pozwala prowadzić zajęcia z dziećmi, które jeszcze nie potrafią czytać ani pisać. Materiał kursu językowego oraz dodatkowe elementy zajęć są tak dobrane, aby przy maksymalnej korzyści dydaktycznej nie zamęczyć dzieci i nie zniechęcić ich do dalszego uczestnictwa.

Angielski dla dzieciszkole językowejKoninie – poznaj nasze sposoby!

Metoda TALKING KIDS opracowana została przez zespół angielskich i polskich doświadczonych metodyków oraz nauczycieli przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się nauczaniem dzieci. Wykorzystane zostały najbardziej efektywne techniki nauki języka obcego dla dorosłych i dzieci. Słownictwo i materiał gramatyczny dobrany i ułożony jest zgodnie ze standardami promowanymi przez Cambridge University Examination Syndicate. Nowy materiał, stówka i struktury gramatyczne, są wprowadzane w małych partiach, jeśli się tylko da poprzez kontekst ich użycia i przy wykorzystaniu obrazków bądź ruchów lektora. Bezpośrednio potem materiał ten jest ćwiczony przez powtarzanie oraz serię pytań i odpowiedzi. Ważne jest, że dzieci wypowiadają się w trakcie lekcji pełnymi zdaniami, co pozwala na zapamiętanie całych struktur używanych później w konwersacji. Na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć języka angielskiego dla dzieci prowadzonych w naszej szkole językowejKoninie.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
©2003-2020 Konińskie Centrum Języków Obcych tel. 63 242 30 08 info@kcjo.pl