ANGIELSKI DLA DZIECI (4-10 lat)

TALKING KIDS©   –  Angielski dla najmłodszych


  TALKING KIDS© jest nowoczesną i wyjątkowo skuteczną metodą nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i z młodszych klas szkół podstawowych – od około 4-tego do 10-tego roku życia. Opiera się na założeniach metod bezpośrednich wykorzystując naturalny proces przyswajania języka, który polega na zachowaniu odpowiedniej kolejności kształcenia kompetencji językowych. Dzieci uczą się rozumieć, następnie mówić, później  czytać i pisać. W ten sposób nauka języka obcego przebiega podobnie jak nauka języka ojczystego (chociaż dużo szybciej).

Zajęcia  TALKING KIDS© odbywają się  dwa razy w tygodniu po jednej 50- minutowej jednostce lekcyjnej. Czas ten zapewnia wprowadzenie i przećwiczenie znacznej ilości materiału językowego. Dla dodatkowego utrwalenia go proponujemy kontynuowanie nauki w domu. Wystarczy do tego słuchanie dołączonych do kursu nagrań na płytach CD i przeglądanie zeszytów ćwiczeń, które starsze dzieci mogą już czytać, a młodsze kolorować.

Cena zajęć w grupach (średnio 8 osobowych) - 15,00 zł za każdą jednostkę lekcyjną.
Wysoka jakość w przystępnej cenie.
Płatność tylko za miesiąc z góry.

 Rabat rodzinny 5% przez cały okres trwania kursu.

 

To dziecinnie proste…

Na zajęciach stosujących metodę TALKING KIDS© dzieci uczą się całościowo struktur języka, ćwicząc intensywnie na zajęciach ich używanie w ściśle zaplanowany przez autorów kursu sposób. System powtarzania wprowadzanego materiału zapewnia rzeczywiste jego opanowanie.  Jednocześnie przebieg lekcji jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Wykorzystuje się maksymalnie okresy koncentracji dzieci, a żeby nie dopuścić do znużenia  wprowadzane są elementy zabaw językowych. TALKING KIDS© jednak nie działa w myśl zasady „nauka przez zabawę”, ponieważ oddziela je od siebie. Zabawa ma utrwalać poznany materiał i jest nagrodą za wysiłek, a nie metodą nauczania (!).
Nauka na lekcjach uzupełniana jest poprzez dodatkowe materiały w postaci nagrań oraz podręczników, z których dzieci korzystają w domu dla dodatkowego utrwalenia nabytych na zajęciach umiejętności.

Dzieci i angielski

W powszechnym przekonaniu dzieci mają duże zdolności do opanowywania w krótkim czasie języków obcych. Zapomina się jednak, że ma to miejsce przede wszystkim w sytuacjach, w których dziecko znajduje się w obcojęzycznym otoczeniu, gdy korzystanie     z języka jest konieczne dla normalnego życia. Przy nauce języka obcego w warunkach przedszkola, szkoły czy kursu językowego postępy są znacznie mniejsze. Zazwyczaj, nawet po kilku latach nauki w okresie przedszkola i pierwszych klas szkoły podstawowej, dzieci znają podstawowe słówka, rozumieją proste wypowiedzi, potrafią wyrecytować kilka rymowanek, ale nie potrafią się porozumieć i poprawnie wypowiadać pełnymi zdaniami. Oczekuje się, słusznie zresztą, że są to podstawy, dzięki którym w późniejszym okresie łatwiej będzie im się czegoś więcej nauczyć. Metoda TALKING KIDS© ma na celu uzyskanie widocznych efektów nauki już u małych dzieci.

W nauczaniu języków obcych dzieci można wyróżnić dwa odmienne podejścia. Przy pierwszym, bardziej tradycyjnym, podstawową formą zajęć jest uczenie się znaczenia słówek i zasad gramatycznych, głównie w oparciu o samodzielną pracę pamięciową i pisemne ćwiczenia. Z drugiej strony mamy kursy oparte na zabawie z wykorzystaniem narzędzi audiowizualnych i materiałów o charakterze manualnym – wycinanek, kolorowanek itp. Dzieci uczą się zabaw z wykorzystaniem elementów języka obcego, piosenek i wierszyków.

Oba podejścia mają swoje dobre i złe strony. Pierwsze daje solidne teoretyczne podstawy znajomości języka, jest jednak mało praktyczne i często prowadzi do zniechęcenia małych kursantów. Z kolei drugi sprawia, że dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, ale stosunkowo mało są w stanie się na nich nauczyć.

Założeniem metody TALKING KIDS© jest wykorzystanie dobrych stron obu podejść z ominięciem ich wad. Dodatkowo oparliśmy ją na formie ustnej, w której przez większość zajęć nauczyciel i dzieci wypowiadają się na zmianę, używając pełnych, dobrze zbudowanych zdań języka angielskiego. Szybkie tempo i energiczny styl prowadzenia lekcji pozwala dłużej utrzymać uwagę oraz koncentrację dzieci. Wykorzystanie przede wszystkim języka mówionego sprawia, że z jednej strony nauka nabiera bardziej praktycznego charakteru, a z drugiej pozwala prowadzić zajęcia z dziećmi, które jeszcze nie potrafią czytać ani pisać. Materiał kursu oraz dodatkowe elementy zajęć są tak dobrane, żeby przy maksymalnej korzyści dydaktycznej nie zamęczyć dzieci i żeby chętnie w zajęciach uczestniczyły.

Opis metody

Metoda TALKING KIDS© opracowana została przez zespół angielskich i polskich doświadczonych metodyków oraz nauczycieli przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się nauczaniem dzieci. Wykorzystane zostały najbardziej efektywne techniki nauczania dorosłych i dzieci. Słownictwo i materiał gramatyczny dobrany i ułożony jest zgodnie ze standardami promowanymi przez Cambridge University Examination Syndicate.

Nowy materiał, słówka i struktury gramatyczne, są wprowadzane w małych partiach, jeśli się tylko da poprzez kontekst ich użycia i przy wykorzystaniu obrazków bądź ruchów lektora. Bezpośrednio potem materiał ten jest ćwiczony przez powtarzanie oraz serię pytań      i odpowiedzi. Ważne jest, że dzieci wypowiadają się w trakcie lekcji pełnymi zdaniami, co pozwala na zapamiętanie całych struktur używanych później w konwersacji. Na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa. 

Żywe tempo sprawia, że dzieci dosyć długo są w stanie aktywnie uczestniczyć w tego rodzaju ćwiczeniach. Gdy jednak nauczyciel zauważa spadek koncentracji reaguje poprzez wprowadzenie do lekcji elementu zabawy językowej specjalnie w tym celu przygotowanej      i związanej z wprowadzanym materiałem językowym. U starszych dzieci dodatkowo wprowadzane są ćwiczenia czytania i pisania. Przerobiony ustnie materiał jest po pewnym czasie czytany przez dzieci, a jeszcze później pisownia ćwiczona jest przez krótkie dyktanda. System powtarzania materiału sprawia, że dzieci rzeczywiście opanowują to czego uczymy je na lekcjach.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
©2003-2017 Konińskie Centrum Języków Obcych tel. 63 242 30 08 info@kcjo.pl